Myndigheter

Energideklaration

Huvudsyftet med en energideklaration är att minska energianvändningen i byggnaden. Energideklarationen beskriver hur effektivt din byggnad är ur energisynpunkt och ger åtgärdsförslag för en mer effektiv energianvändning och bättre inomhusmiljö samt att det ger möjlighet till jämförelse med liknande byggnader.

Läs mer…

Kontrollansvarig (KA)

I de flesta fall när man utför byggarbeten som kräver bygglov så krävs en certifierad kontrollansvarig (KA).
Vid vissa åtgärder beträffande anläggningar, t.ex. murar och plank, krävs inte någon certifierad kontrollansvarig om inte byggnadsnämnden beslutar annat, plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 7 kap. 5 §.

Läs mer…

Bygglovshandlingar

Tillsammans med dig/er färdigställer vi de bygglovshandlingar som krävs för bygglov. Det innebär ansökningshandlingar med arkitektritningar, teknisk beskrivning, konstruktionsritningar, VVS- ritningar m.m.

Läs mer…