Bygglovshandling

Tillsammans med dig/er färdigställer vi de bygglovshandlingar som krävs för bygglov. Det innebär ansökningshandlingar med arkitektritningar, teknisk beskrivning, konstruktionsritningar, VVS- ritningar m.m.

Hur går det till

Steg för steg;

  1. Kostnadsfritt platsbesök hos er: Genomgång av eventuellt uppdrag. Vad kräver kommunen? Råd och info om byggprocessen. Tidsperspektiv? Kostnader? Egna önskemål?
  2. Framtagande av ritningsunderlag i enlighet med Plan och Bygglagen (PBL) och eventuella krav från kommunen.
  3. Framtagande av förslag till kontrollplan.
  4. Kvalitetssäkring genom kontrollansvarig under tekniskt samråd och under byggtiden.
  5. Kvalitetssäkring av byggnaden genom provning och mätning.
  6. Energideklaration
    För bygglov krävs också en kontrollansvarig (KA). Vi åtar oss även denna typ av uppdrag och blir en pålitlig samarbetspartner genom byggprocessens alla delar.