Om oss

Xclent Projektledning är en bygg- och fastighetskonsult som inriktar sig på hjälpa fastighetsägare, entreprenörer eller bostadsrättföreningar med allt från mindre uppdrag till längre heltidsuppdrag

Xclent Projektledning bildades år 2016 som en enskild firma under namnet HeNi Konsult, men omvandlades till AB 2018.

Företaget har en certifierad energiexpert K (BFS 2016:15 – CEX 5) samt certifierad KA enligt PBL, Henrik Nilsson, med mångårig erfarenhet av energieffektivisering, fastighetsförvaltning och byggprojekt. Henrik har arbetat som bland annat drifttekniker, byggkonsult, energikonsult, fastighetschef och projektledare.

Kunder är:
Fastighetsägare
Entreprenörer
Bostadsrättföreningar
mfl.

Tjänster

Vårt primära fokus ligger på att erbjuda tjänster inom fastighetsbranschen och allt runt den vilket resulterar i tjänster som:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning och kontroll
 • Fastighetschef
 • Fastighetsförvaltare
 • Besiktningsman
 • Energideklaration
 • Kontrollansvarig enl PBL
 • Upprätta underhållsplaner
 • Upphandlingsstöd
 • Utbildning
 • Verksamhetsutvekling
 • Med mera…

Läs mer om våra tjänster

Värderingar

Ansvar
 • Håller vad vi lovar.
 • Strävar alltid efter hållbara lösningar för ekonomi, miljö och sociala aspekter.
 • Vi förstår vikten av ordning och reda.
Engagemang
 • Samverkar och bidrar till dialog och delaktighet.
 • Nyfikna och prestigelösa.
 • Ha ett inspirerande och involverande ledarskap.
 • Ta ansvar för och påverka vår egen och kunden utveckling.
Öppenhet
 • Vi uppträder uppriktigt i varje situation.
 • Agerar trovärdigt och kan kritisera oss själva.
 • Eftersträvar en öppen dialog med våra kunder och leverantörer.
Nytänkande
 • Är kreativa och öppna för ständiga förbättringar.
 • Ser möjligheter i våra utmaningar.
 • Utvecklar nya tankar och idéer genom dialog och samarbete.

Tjänster

Xclent Projektledning erbjuder tjänster till fastighetsägare, entreprenörer och bostadsrättsföreningar i form av klassiska konsulttjänster men även interimtjänster

Exempel på tjänster som Xclent Projektledning kan hjälpa er med

Interimtjänster:

Fastighetschef – interim
Fastighetsförvaltare – interim
Underhållsplaner
Underhållsbesiktning
Övriga interimtjänster
Läs mer…

Projekt:

Projektledning
Projekteringsledning
Byggledning och kontroll
Besiktningsman
Upphandlingsstöd
Läs mer…

Myndigheter:

Kontrollansvarig enligt PBL
Bygglovshandlingar
Energideklaration, Energiexpert BFS 2016:15 – CEX 5
Läs mer…

Uppdrag

Projektledningsuppdrag

Xclent Projektledning har lång erfarenhet av projektledning med projekt i allt från små projekt upp till större projekt i 75-miljonersklassen. Projektens karaktär har varierat från underhållsprojekt till byggprojekt eller installationsprojekt.

Läs mer om referenserna

Projekteringsuppdrag

Xclent Projektledning har lång erfarenhet av projektering med projekt i allt från små projekt upp till större projekt i 20-miljonersklassen. Projektens karaktär har varierat från underhållsprojekt till byggprojekt eller installationsprojekt.

Läs mer om referenserna

Energideklarationer

Xclent Projektledning har stor erfarenhet av energideklarationer med över 200 energideklarationer i bagaget, det har varit allt ifrån bostadsrättsföreningar till hela fastighetsbestånd åt fastighetsbolag. Henrik Nilsson på HeNi Konsult AB är certifierad Energiexpert med behörighet Kvalificerad.

Läs mer om referenserna

Bygglovsuppdrag

Xclent Projektledning har erfarenhet av bygglovsärende med uppdrag av stora fastighetsägare till privatpersoner. Henrik Nilsson på HeNi Konsult AB är certifierad Kontrollansvarig enligt PBL med behörighet Kvalificerad.

Läs mer om referenserna

Underhållsplaner

Xclent Projektledning har lång erfarenhet av upprättande av underhållsplaner. Uppdragen har varit för enskilda bostadsrättsföreningar samt för kommunala fastigheter.

Läs mer om referenserna

Övriga uppdrag

Xclent Projektledning har en lång lista av olika erfarenheter med allt ifrån förstudier till OVK:er och upphandlingar.

Läs mer om referenserna

*Vissa av ovanstående uppdrag har inte utförts i Xclent Projektledning:s regi men har utförts av av Henrik Nilsson, ägare och grundare av Xclent Projektledning.