Uppdrag

Projektledningsuppdrag

Xclent Projektledning har lång erfarenhet av projektledning med projekt i allt från små projekt upp till större projekt i 75-miljonersklassen. Projektens karaktär har varierat från underhållsprojekt till byggprojekt eller installationsprojekt.

Läs mer om referenserna

Projekteringsuppdrag

Xclent Projektledning har lång erfarenhet av projektering med projekt i allt från små projekt upp till större projekt i 20-miljonersklassen. Projektens karaktär har varierat från underhållsprojekt till byggprojekt eller installationsprojekt.

Läs mer om referenserna

Energideklarationer

Xclent Projektledning har stor erfarenhet av energideklarationer med över 200 energideklarationer i bagaget, det har varit allt ifrån bostadsrättsföreningar till hela fastighetsbestånd åt fastighetsbolag. Henrik Nilsson på HeNi Konsult AB är certifierad Energiexpert med behörighet Kvalificerad.

Läs mer om referenserna

Bygglovsuppdrag

Xclent Projektledning har erfarenhet av bygglovsärende med uppdrag av stora fastighetsägare till privatpersoner. Henrik Nilsson på HeNi Konsult AB är certifierad Kontrollansvarig enligt PBL med behörighet Kvalificerad.

Läs mer om referenserna

Underhållsplaner

Xclent Projektledning har lång erfarenhet av upprättande av underhållsplaner. Uppdragen har varit för enskilda bostadsrättsföreningar samt för kommunala fastigheter.

Läs mer om referenserna

Övriga uppdrag

Xclent Projektledning har en lång lista av olika erfarenheter med allt ifrån förstudier till OVK:er och upphandlingar.

Läs mer om referenserna

*Vissa av ovanstående uppdrag har inte utförts i Xclent Projektledning:s regi men har utförts av av Henrik Nilsson, ägare och grundare av Xclent Projektledning.